Velkommen til denne SleepVent-undersøgelseSpørgeskemaet består af seks sider. Svarene vil blive brugt til at rekruttere forsøgspersoner til et søvnprojekt. Det tager ca.
10 minutter at udfylde spørgeskemaet.
Vi sætter stor pris på din deltagelse.

SAMTYKKEFORMULAR

Dette spørgeskema samler information om frivillige forsøgspersoner til en omfattende undersøgelse kaldet SleepVent, relateret til indeklima i soveværelser og søvnkvalitet. Undersøgelsen udføres af forskere ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Spørgeskemaet indsamler oplysninger om alder, eventuelle diagnosticerede søvnforstyrrelser, type bolig (enfamilieshus / parcelhus, lejlighed, kollegie osv.), ventilationssystem, kvarterets egenskaber (såsom nærhed til trafikerede veje, industrikvarter, lufthavne osv.), subjektivt målt søvnkvalitet og sovevaner (ca. sovetid, søvnvarighed, ventilations- og varme / kølesystemets drift i soveværelserne). Du kan vælge ikke at besvare nogle af spørgsmålene i spørgeskemaet.

Oplysninger, der indsamles i spørgeskemaet, vil blive brugt til at udvælge frivillige, der vil blive bedt om at deltage i en undersøgelse, hvor der udføres to ugers målinger af indeklimaet i soveværelset og søvnkvalitet. Til denne undersøgelse søges en yderligere godkendelse efter rekruttering af frivillige.

Oplysninger indsamlet gennem spørgeskemaet vil desuden blive brugt til analyser, der undersøger, hvordan soveværelsets indeklima påvirker søvnkvaliteten i den generelle befolkning. For dem som svarer på spørgeskemaet og som IKKE bliver udvalgt til opfølgningsundersøgelsen, bliver oplysningerne i spørgeskemaet HELT anonymiseret, og vi gemmer ingen oplysninger, der kan føre til identifikation af en bestemt person.

For at fortsætte med spørgeskemaet, har vi brug for dit samtykke til at indsamle og gemme de informationer, der er inkluderet i det. Ved at give dit samtykke accepterer du følgende:

Jeg giver hermed min tilladelse til DTU at indsamle og gemme de oplysninger, jeg giver i spørgeskemaet.
Jeg erklærer hermed, at jeg er fuldt ud klar over mine rettigheder, og at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage ved at kontakte følgende e-mail-adresse: sleepvent@byg.dtu.dk
Tak for din deltagelse i undersøgelsen
Accepterer du samtykkeformen ovenfor? (Hvis ikke, skal du lukke siden.)